Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

ADOPTUJ SI SVOJI HVĚZDULegenda o hvězdách a lidech


Za dávných a dávných časů, když ještě všude byly hluboké lesy, louky plné pestrých květů s omamnou vůní a potoky průzračně čisté, že voda v nich jen zvětšovala ohlazené kamínky na dně, bývali si lidé a hvězdy mnohem blíž. Jen staré a sotva znatelné nápisy na vysokých skalách, jen obrázky dávných svědků ve tmách začouzených stěn jeskyní nám uchovaly toto tajemství. Nepozornému oku jsou neviditelné a denní světlo je nedokáže v kameni vykreslit. Ale za jemného deště, když večerní slunko, ještě než ulehne do rudého sametu, zlatě zazívá a od samotného obzoru na pár okamžiků pošle několik svých ohnivých loučí na blyštivé skály, dokáže cvičené oko číst. Když horkým dechem orosíš stěnu jeskyně a slabým světlem správně posvítíš, náhle z kamene vystoupí staré svědectví.
Stovky dní jsme hledali, tisíce kroků nachodili, abychom vám dnes mohli vyjevit celou pravdu o tom, jak se hvězdy dostaly na oblohu, proč jsou navždy zapsané v našich srdcích a proč nás jejich blikotavé střípky světla v očích naplňují takovým úžasem každou noc.
Za těch dávných časů ještě všechny hvězdy přebývaly na zemi. Skrývaly se v kapkách rosy i v slzách a nebe bylo v noci černé jako uhel. Každá kapička jiskřila jinou barvou, každá slza byla jinak horká. Lidé se mohli hvězd dotýkat, mohli je cítit i ochutnat. Každá hvězdička, každé to vznešené jiskření bylo malým kouskem štěstí, které mohl člověk najít a kterému byl stále blízko.
A tak není divu, že lidé si hvězdy oblíbili, ctili je a milovali, vážili si jich, svěřovali jim svá přání a šeptali tajná slůvka. I hvězdy měly rády lidskou společnost a snažily se lidi odměnit za péči a ochranu, jakou se třpytivým kapkám dostávalo. Ale jak se správně odvděčit, jak poděkovat lidem a připomínat jim jejich štěstí, jejich dobré skutky? Hvězdy se dlouho radily, dlouho přemýšlely. Kde jinde být vždy na očích, než vysoko? Jak jinak lépe zářit, než na černé obloze? Hvězdy na to přišly. Musejí se vznést vzhůru. Lidem za odměnu.
Od té doby, kdykoli nějaký člověk vykoná dobrý skutek, kdykoli udělá něco dobrého pro druhé, vznese se jedna jiskřivá kapka na nebe. S každým štěstím, kterým obdaříme jiné, se na černé obloze rozsvítí další hvězda.
Hvězd na nebi rychle přibývalo. Některé byly družné a svítily blízko sebe, jiné se trochu ostýchaly a držely se od ostatních dál. Další začaly rozverně a snad trochu i z dlouhé chvíle na obloze malovat obrazy. Lidé v nich tu viděli psa, labuť, ryby nebo žirafu, tam zase vůz, šíp či vědro. Všechno, co lidská fantazie dovedla v tisících střípků vyčíst, seslaly hvězdy za odměnu na zem. Darovaly lidem mnoho zvířat, věcí i hrdinů, o kterých se dodnes vyprávějí báje.
Proto dnes už na zemi nepotkáváme tolik štěstí. Ale kdykoli obrátíme svůj pohled k nočnímu nebi, cítíme, že nás štěstí a radost znovu naplní, nadchne nás pocit krásy a velikosti. Všechny dary hvězd jsou naším bohatstvím. Hrdiny opěvujeme, věci používáme, zvířata máme k užitku i k radosti a máme je rádi. Jen na hvězdy samotné už někdy neprávem zapomínáme. Skrýváme je za stropy domů, za jasná světla lamp, mizí našim pohledům. Staráme se o vzácná zvířata, adoptujeme je, aby se jim dobře dařilo. Jen hvězdy se v té dálce ztrácejí, tichounce na nás blikají jako horké slzy osamělého člověka, trpělivě čekají a doufají, že jsme na ně nezapomněli.
Je čas vzpomenout si na naše dávné spojení s hvězdami. S kapkami čisté rosy, které se vznesly k nebi za naše dobré skutky, na dary, které od hvězd máme. Je čas obnovit naše dávné spojení s tajemstvím.

Co takhle adoptovat si hvězdu…?


Vždy jste si přáli mít hvězdu? Není nic snazšího....

Někdo ji má nad kolíbkou, někdo na restauraci, někdo na vlajce. Vy můžete mít pravou přímo na obloze. A přitom nemusíte nic kupovat ani ji jakkoli vlastnit. Stačí si ji adoptovat na karlovarské hvězdárně.

Na rozdíl třeba od adoptovaného zvířátka v zoo taková hvězda moc nesní. Živí se vodíkem, kterého má sama dostatečné zásoby, takže jí ho nemusíte posílat. Krásně svítí a hřeje, nikam vám neuteče ani se neschová a ani za ní nemusíte jezdit na návštěvy. Stačí se na ni párkrát za rok podívat, jestli se má dobře. Neodmlouvá, nemusí se cvičit a ve škole má samé jedničky s hvězdičkou.

Pusťte se s námi do hvězdné recese. Co získáte? Především dobrý pocit, že jste jedné hvězdě zajistili klidný rok života. Přidáme vám originální Certifikát o adopci hvězdy, členskou kartu, která bude opravňovat jejího majitele se přijít na svou hvězdu kdykoli podívat naším dalekohledem a přesvědčit se, jak vám dělá radost. Ze zdravotních důvodů však hvězdy ukazujeme jen za jasného počasí v období, kdy samy vycházejí ven, tedy nad obzor. Jinak by vám hvězda mohla nastydnout, a když hvězda kýchne, hned je z ní supernova, což se na tu dálku těžko léčí. K tomu všemu ještě podpoříte práci Hvězdárny Františka Krejčího, naše akce pro děti a mládež, obnovu přístrojového vybavení, nutné úpravy historického objektu i vědeckou činnost, která dnes už přesahuje hranice České republiky.

O vaši hvězdu budeme za váš příspěvek svědomitě pečovat, budeme jí pravidelně sledovat, umývat, dokonce jí i sem tam zavoláme, aby byla stále krásná a zářivá. Pokud budete chtít, můžete nám tu a tam na oplátku přijít pomoci s ryze pozemskými pracemi, třeba kolem objektu a pozemku. U nás jste hvězdám hned blíž.

Jak hvězdu adoptovat? Stačí si vybrat z naší limitované nabídky a zakoupit speciální roční vstupenku k návštěvám své hvězdy. Adopční poplatek je už v ceně. Příspěvek na adopci se liší podle hvězdné velikosti. Uznejte, že ty větší toho víc sní a mají i větší náklady na oblečení, kosmetiku a vůbec, ale zase vám udělají o to větší parádu, abyste se měli čím pochlubit. Když se se svou adoptivní hvězdou sblížíte, můžete ji opakovaně adoptovat i v dalších letech. Garantujeme vám, že hvězdy vám vydrží opravdu dlouho. Může to být adopce na celý život.


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary