MODERNÍ ASTRONOMIE
na školách Karlovarského kraje


Analýza potřebnosti


Žadatel: Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o. p. s.
IČ žadatele: 26361850
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.18 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II
 
Cílem projektu je vytvořit a realizovat výukové moduly ke zvyšování motivace ve vzdělávání se v přírodních vědách pro žáky 6. až 9. ročníků základních škol a 1. až 4. ročníků středních škol v Karlovarském kraji. Projekt si klade za cíl využít jedinečného vzdělávacího a motivačního potenciálu hvězdárny a s využitím nových technologií nabídne školám produkty, které jsou v souladem se školními vzdělávacími programy. Na základě dotazníkového šetření bylo prokázáno, že děti mají o praktickou výuku přírodovědných oborů zájem a došlo se k vyhodnocení, že cílová skupina bude čítat 880 žáků a 30 pedagogů z oslovených škol. Během roku budou do výuky zařazovány tématické semináře, které budou rozšiřovat základní učivo. Na závěr proběhnou vyhodnocovací testy a žáci, kteří projdou, budou pozváni na hvězdárnu, kde budou pořádána soustředění. Na 4 partnerské školy budou instalovány celooblohové monitory, sid monitory a tv kamery pro pozorování meteorů, ze kterých budou pro prohloubení znalostí žáci vyhodnocovat výsledky.

Dotazníkové šetření proběhlo formou osobních návštěv na 25 školách v květnu loňského roku a opětovně v březnu letošního roku.

Cílem analýzy bylo ověřit zájem cílové skupiny o tématické zaměření projektu, které není pro cílovou skupinu standardním vzdělávacím programem, ale zároveň je pro cílovou skupinu téma zajímavé, lákavé ale pro potřebu specifický pomůcek a specifických pedagogických znalostí nedostupné.


Konkrétní cíle analýzy
 • ověřit míru zájmu o navrhovaná témata odborných seminářů ze strany cílové skupiny
 • ověřit zájem o zapojení do připravovaných aktivit projektu
 • ověřit možnosti cílové skupiny
 • ověřit potřeby cílové skupiny
 • ověřit způsob výběru a zájem o soustředění na hvězdárně
 • ověřit počty žáků a pedagogů


Výsledky analýzy
Bylo navštíveno 25 škol, z toho 9 škol projevilo zájem o zařazení do projektu a disponují cílovou skupinou.


Zkoumané podmínky pro zapojení škol
 • Má zájem se účastnit projektu a disponuje cílovou skupinou
 • Má pedagoga, který bude koordinovat činnost pracovní skupiny žáků
 • Najde vhodný termín pro uskutečnění seminářů
 • Disponuje cílovou skupinou
 • Má možnost instalovat celooblohovou kameru na střechu školy
 • Najde pracovní tým, který bude obsluhovat zařízení, provádět pozorování a vyhodnocovat výsledky


Zpracování výsledků
Devět z 25 dotazovaných škol má zájem účastnit se aktivit projektu.

Na gymnáziích se budou semináře realizovat pro primy a sekundy od října do listopadu, pro tercie a kvarty v květnu až červnu. Pro základní školy by se uskutečňovaly pro 6. až 9. ročníky v předem dohodnutých termínech, jedna ZŠ si vymezila termín během října a listopadu a jedna specifikovala termíny pro 6. ročník během října až prosince a pro 9. ročník mezi květnem a červnem.

Jednotlivé školy zapojí do projektu tyto počty žáků:
  Gymnázium Sokolov 210 žáků  
  Gymnázium Ostrov 40 žáků  
  Základní škola Toužim 100 žáků  
  Základní škola Komenského, Chodov 100 žáků  
  Základní škola Křižíkova, Sokolov 170 žáků  
  Základní škola Švabinského, Sokolov 100 žáků  
  Základní škola Poštovní, Tuhnice 160 žáků  
  Základní škola Komenského, Karlovy Vary 160 žáků  
  Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary 40 žáků  
Podpořeno bude celkem 1080 žáků. Z tohoto počtu jich bude minimálně 70% úspěšně podpořených.

Tyto počty žáků mají zájem o hlubší poznání astronomie (soustředění na hvězdárně):
  Gymnázium Sokolov 10 žáků  
  Gymnázium Ostrov 10 žáků  
  Základní škola Toužim 6 žáků  
  Základní škola Komenského, Chodov 10 žáků  
  Základní škola Křižíkova, Sokolov 10 žáků  
  Základní škola Švabinského, Sokolov 10 žáků  
  Základní škola Poštovní, Tuhnice 15 žáků  
  Základní škola Komenského, Karlovy Vary 16 žáků  
  Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary 10 žáků  
Celkem 96 žáků se zúčastní soustředění na hvězdárně.

Jedna z devíti škol nemá zájem o instalaci kamer a potřebného zařízení ve škole, ostatní ano. Jedna musí požádat památkový ústav o povolení k umístění.

Všech devět škol bude mít zajištěný pracovní tým žáků a minimálně jednoho koordinujícího pedagoga.Projekt je financován Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky.