MODERNÍ ASTRONOMIE
na školách Karlovarského kraje


Harmonogram a obsah projektu


Červen – červenec Individuální školení učitelů ZŠ a gymnázií na školách
 
  5. - 7.6.2013 První hlavní porada pracovníků projektu na hvězdárně
    Podepsání pracovních smluv, vytvoření systému (kontakty navzájem), stanovení termínů dalších porad – zde se bude řešit vše potřebné kolem výstupů.
 
  10.6. - 7.7.2013 Předprázdninová školení učitelů - seznámení s přístroji, diskuse
    Termín a místo dle volby ředitele a učitelů (rozsah 2-3 hodiny).
 
Realizují: Miroslav Spurný (technika), Marlena Vítková, Martin Vítek (prezentace a programy)
 
 
Červenec - září Přípravy materiálů, skript a návrhy technologií
 
  15.8.2013 Zadání výběrového řízení na tisk – tisk do 15.9.
   
  • základní barevný letáček 1/3 A3
  • plakáty pro základní školy
  • plakáty pro střední školy
 
  15.8.2013 Po konzultaci s odbornými garanty finalizace technologií
 
  1.9.2013 Zadání výběrových řízení na techniku – výběr do 15.10.
 
  1.9.2013 Zahájení stránek projektu – dynamické stránky nutno vytvořit v souladu s požadavky učitelů a škol v přímé návaznosti
 
Realizuje: Miroslav Spurný ve spolupráci s fin. manažerkou
 
  16.9.2013 Finalizace podob prezentací ve třídách a Pracovních listů ZŠ a SŠ
 
  17. – 20.9.2013 Kontrolní dny – finalizace všech aktivit, školení ve školách
 
Tvorba prezentací a pracovních listů – Miroslav Spurný a Marlena Vítková
 
 
Září Konkretizace programů ve školách
 
  Do 20.9.2013 Definitivní seznam termínů prezentací ve školách a návazných akcí
 
  21.9.2013 Vytvořen definitivní harmonogram přednášek odborných partnerů celkem 12 školících lektorů pro odborná pozorování, kosmonautiku a práce s technologiemi
 
  20.9.2013 Vydání prvního čísla zpravodaje s postupnou distribucí do škol
    Toto číslo vyjde ve vytištěné podobě a spolu s ostatními pomůckami se předá žákům i učitelům v první školící hodině – obsahuje hodně informací a úloh
 
Sestaví: Marlena Vítková a Miroslav Spurný (šéfredaktor a grafik)
 
  1.9.2013 Webové stránky projektu
    Od 1.12.2013 také přístupové místo pro techniku projektu, archiv a výsledky zpracovaných dat
Do doby před instalací bude možnost přistupovat na zařízení, která jsou již v provozu (DEMO VERZE)
 
  E-KLUB: moderovaná diskuse, pro konzultace a témata
 
  KONFERENCE: zřízena emailová adresa pro komunikaci: opvkcz1071118@astropatrola.cz
    Postupně do ní budou přidáváni účastníci školení z jednotlivých tříd, kteří o to projeví zájem
Automaticky do ní zařadíme učitele – zde budou rozesílány Alerty + zpravodaj ad.
 
  E-LEARNING: projektový zpravodaj Astropatrola 2013 – vyjde každý měsíc minimálně 1x
 
Zajistí a zkoordinuje Miroslav Spurný
 
 
Od 21.9.2013
do 15.6.2014
V každé zúčastněné třídě proběhne program ve 2-3 vyučovacích hodinách
 
  Školy: 2x ZŠ Sokolov, ZŠ Chodov, ZŠ Dukelských hrdinů, ZŠ Toužim
    Gymnázium Sokolov, Gymnázium Ostrov
    ZŠ Komenského, ZŠ Poštovní Karlovy Vary
 
Program na školách  
  Cíl proškolit: 880 dětí ve třídách ZŠ a Gymnázií – všem vydány certifikáty 1. stupně
    Cca 90 dětí – certifikáty 2. stupně
    Cca 30 dětí – systematická práce pozorovatelů / využívání techniky
    16 učitelů škol – návštěvy přednášek odborných lektorů
 
  1. vyučovací hodina Seznamovací ve třídě
  2. vyučovací hodina Rozvíjející téma
  Exkurse na hvězdárnu - možnost absolvovat v průběhu zdarma
  3. vyučovací hodina Výběrová (závěrečný test zájmu – zpětná vazba)
    Předání certifikátů 1. stupně + pozvání vybraným dětem
    Realizováno pomocí pracovních listů
  Dále v průběhu školního roku: Přednášky odborných lektorů přímo ve školách nebo o víkendech
    Získání certifikátů 2. stupně cca 90 pozvaných dětí / ze školy 10
    Motivace: zájezd autobusem – za odměnu (autobus na konci škol. roku)
    Získání certifikátů 16 učitelů určených pro práci s technikou ve školách po absolvování tří přednášek do 31.12.2013
  Odměna partnerům: Celá škola má v době projektu programy na hvězdárně zdarma (i 1. stupeň)
 
  V každé zúčastněné třídě proběhne program v cca 3 vyučovacích hodinách +hvězdárna:
    6. ročník ZŠ - zeměpis, informační a komunikační technologie
    7. a 8. ročník ZŠ - zeměpis, výpočetní technika
    9. ročník ZŠ - fyzika, výpočetní technika
    1.- 4. ročník SŠ – matematika, fyzika
 
  Témata přednášek navazujících na ŠVP
  1) Planeta Země, její postavení vůči Slunci a ostatním planetám sluneční soustavy. Střídání dne a noci, jak dlouho trvá den na jiných tělesech sluneční soustavy. Počasí, střídání ročních období nejen na Zemi. Stoletý kalendář a pranostiky.
  2) Poleť sluneční soustavou se čtyřmi mezihvězdnými sondami Pioneer 10 a 11 a Voyager 1 a 2. Porovnejte si základní znalosti o sluneční soustavě v roce 1980 a dnes. Kolik těles má sluneční soustava? Definice planety vytvořená Mezinárodní astronomickou unií v Praze 2006. Země a její vyjímečnost ve vesmíru, co je Zóna života. Slunce a jeho vyjímečnost ve vesmíru. Oběžné doby všech planet a trpasličích planet. Exoplanety všude kolem nás.
  3) Země a její vyjímečnost ve vesmíru. Seznámení se základními astronomickými mírami a chováním světla. Poloha Země ve sluneční soustavě, stavba zemského tělesa a ostatních planet, slapové působení Měsíce a Slunce, pohyby Země a Měsíce, fáze Měsíce, praktické rady k pozorování, co je měsíční terminátor. Souřadnicové systémy na Zemi, na Měsíci a ostatních tělesech sluneční soustavy s využítím běžných internetových aplikací Google maps a Stellarium. Časová pásma na Zemi.
  4) Zatmění Slunce a Měsíce, požírá skutečně Slunce drak? Proč za těmito úkazy astronomové cestují přes polovinu Země? Sonda SOHO a její pozorování permanentním úplným zatměním Slunce. Co jsou to tranzity planet a exoplanet? Fáze Měsíce, fáze a tranzity vnitřních planet. Přechod Venuše přes sluneční disk 2004 a 2012, další v roce 2017. Objevy exoplanet dalekohledy ze Země a sondou Kepler. Jak může astronom amatér pomoci svými pozorováními?
  5) Světlo – základní informace o vesmíru. Pozorování oblohy před a po vynálezu dalekohledu. Kolik vidíme hvězd očima a kolik hvězd různými dalekohledy. Souhvězdí a skutečná noční obloha, pozorování neozbrojeným lidským okem a pozorování dalekohledem. Jak měříme jasnosti hvězd? Jak dlouho letí světlo na konec sl. soustavy ve srovnání s dnešními meziplanetárními a mezihvězdnými sondami? Rozdíly mezi dalekohledem a astronomickým dalekohledem, optické principy. Typy dalekohledů a jejich využití. Vývoj přístrojů od dob Galilea, až po dalekohledy ve vesmíru. Jaký dalekohled bych si měl pořídit, kdybych chtěl pozorovat? Jaká technika se dnes dá využít pro pozorování? Výpočetní technika v astronomii, kamery. Radiové dalekohledy a projekt SETI. Pozemský signál v kosmu a zachycení případných mimozemských civilizací.
  6) Vznik a vývoj hvězd, typy hvězd a objektů, zánik hvězd. Černé díry a efekty u nich. Keplerovy zákony. Oběžné doby planet a trpasličích planet kolem Slunce. Základy kosmonautiky: rychlosti k opuštění Země za různými cíli. Kosmické sondy vypuštěné k průzkumu sluneční soustavy. Cesta na Měsíc a k jiným planetám sluneční soustavy. Cesta mimo Galaxii. Sluneční soustava: základní přehled o skupinách těles obíhajících Slunce. Lagrangeovy body. Meziplanetární hmota – střety těles v minulosti a potenciálně v budoucnosti. Výzkum meziplanetární hmoty, možnost studentů zapojení do sítě CEMENT.
  7) Základy kosmonautiky. Přehled vývoje raketové techniky. Principy raketových motorů. Kosmické rychlosti potřebné k letům do kosmu. Experimenty ve vesmíru. Přehled pilotovaných letů do kosmu. Přehled kosmonautiky.
  8) Základy elektrotechniky. Stavba hmoty. Elektromagnetické záření. Radiový přenos hlasu, dat. Elektrotechnické součástky. Praktické využití a možnosti stavby elektrotechnických přístrojů.
 
  V průběhu podzimu základní přednášky lektorů
– spojeno s přednáškami v Krajské knihovně, možnost uspořádání seminářů (více přednášek s jedním tématem v jeden den)
Příklady v jednání:
    Společnost pro meziplanetární hmotu (SMPH) – meteorářská síť CEMENT, vizuální pozorování meteorů
    Astronomický ústav (AsÚ) v Ondřejově - bolidová síť, dalekohledy světa
    Lektoři z ČVUT - SID Monitor
    Petr Páta (ČVUT) - robotické teleskopy a dalekohledy sítě Gloria
    Luboš Brát - Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS
  Popularizační přednášky ke kosmonautice – na vybraných školách, kde nebude velký zájem o doprovodný pozorovací program zajistí lektoři z České kosmické kanceláře přednášky pro celou školu
 
 
Únor 2014 umístění technologií na školy
 
  Správce a technik: Miroslav Spurný, bude řešit přístupy zájemců
  3x OKO 3: Kamery sledující 60° kolem zenitu s možností sledování a vyhodnocování dlouhoperiodických proměnných hvězd, přelety těles, trigonometrie.
    Vhodné umístění: Gymnázium Sokolov, Gymnázium Ostrov, ZŠ Toužim (vhodná vzdálenost od sebe).
  Kamery CEMENT: TV kamery pro meteory 3x na zvolené školy (vhodné umístit též dál od sebe).
    Návrh: 1x Sokolov Křižíkova, 1x ZŠ Tuhnice, 1x ZŠ Chodov
Zde je nutný odkrytý obzor, který bude určen koordinátorem v SMPH.
  SID monitor: DV přijímač stavu ionosféry 3x na zvolené školy + 1x na hvězdárně již funguje
    Tato zařízení se přidělí školám, které o to projeví zájem nebo nemají dobré pozorovací podmínky. V případě problémů s umístěním, může být zapůjčeno učiteli, který zvolí vhodné stanoviště mimo školu, je nutnost zajistit přístup do sítě internet.
 
 
Květen - červen 2014
 
  Autobusový zájezd: cíl AsÚ AV ČR Praha a Ondřejov – program zajistí AsÚ Ondřejov
    Jednodenní, termín v pracovní den nebo v sobotu.
    Kapacita: z každé partnerské školy a cílové skupiny 4 žáci + 1 učitel
    V případě velkého zájmu můžeme vypravit 2 autobusy ve dvou termínech, pak se počet zdvojnásobí.
 
  Volitelné: praktická soustředění po celý rok
    Rozpis akcí má smysl řešit až po školeních s učiteli v červnu 2013, kdy nám bude sděleno, jaký o ně má která škola zájem. Možnost též přítomnost učitele školy se zájmem o získání certifikátu. Náklady na stravu si zde hradí účastníci, jinak je vše zdarma. Zajištěn pedagogický dozor. Na každé akci bude přítomen odborný lektor z partnerské instituce. Astronomicky akci zaměříme, prezentuje to její poutavý název, který je nutno vytvořit domluvou s učiteli. Akce je možné také nabídnout třídě, je nutno počítat s maximální kapacitou 13 účastníků. S ohledem na individuální přístup je lepší maximální počet 7 účastníků.
    Pátek: základy praktické astronomie
    Sobota: kosmonautika, jednoduchá praktická astronomická měření (CSO)
    Neděle: SID monitor, základy praktické elektrotechniky, stavba el. zařízení, vysílání KV a VKV
 
  Vhodné termíny akcí – budou upřesněny v prvním čísle Astropatroly
  Vhodné termíny Potenciální číslo akce a fáze Měsíce
  1. – 3. 11. 2013 1     nov
  8. – 10. 11. 2013 2     první čtvrť
  29. 11. – 1. 12. 2013 3     nov
  6. – 8. 12. 2013 4     první čtvrť
  27. – 30. 12. 2013 Astronomické praktikum
  24. – 26. 1. 2014 5     poslední čtvrť
  7. – 9. 2. 2014 6     první čtvrť
  21. – 23. 2. 2014 7     poslední čtvrť
  7. – 9. 3. 2014 8     první čtvrť
  28. – 30. 3. 2014 9     nov
  4. – 6. 4. 2014 10     první čtvrť
  25. – 27. 4. 2014 11     nov
  23. – 25. 5. 2014 12     poslední čtvrť
  30. 5. – 1. 6. 2014 13     nov
  Max. počet účastníků na akci: 7
 
  4. – 16. 7. 2014 Putovní expedice „Poznej astronomické lokality Čech, Moravy a Slovenska”
    Expedice je určena dětem od 9ti do 18ti let se zájmem poznávat astronomické lokality na trase s překvapeními. Podmínkou je zkušenost s pobytem v přírodě a zájem poznávat astronomické lokality bývalé ČSFR!
 
  21. 7. – 5. 8. 2014 EXPEDICE Jižní δ - Akvaridy
    Hlavní záměry expedice: pozorování z více stanic vizuálně a kamerami
    Jižní δ - Akvaridy (SDA) 12. 7. – 19. 8., maximum 28.7., ZHR 25 meteorů v hodině
    Pozorování budou koordinována tak, aby účastníci dokázali tyto úkazy zachytit kresbou a mluveným slovem – proběhnou na třech stanicích vzdálených od sebe cca 100 km. V době pozorování budeme souběžně pozorovat i s TV kamerami sítě. Pozorovatelé budou mít možnost si zakreslit pozorované meteory a následně si tyto meteory porovnat se záznamem z kamer. Napozorované meteory se budeme snažit spárovat s meteory z jiných stanovišť a pokusit se spočítat dráhu atmosférou.
    Součástí expedice je odborný program: „Ulov si svou novu”
    Víš, co jsou novy a supernovy a jaké další proměnné hvězdy známe? Jak se pozorují a jaká technika je k jejich pozorování potřebná? Zaleť si pomocí dalekohledů s námi k některým hvězdám, u kterých se objevují stejnými metodami exoplanety.
 
  9. - 17. 8.2013 Úplňková expedice „Poznej s námi Měsíc a planety”
    Chceš poznat dobře Měsíc a detaily jeho povrchu? Zajímá Tě, jaké detaily spatříš na vlastní oči na planetách sluneční soustavy? Zkusíš s námi vyhledat i některé trpasličí planety sluneční soustavy? Jak je můžeme pozorovat a jaká technika je k jejich pozorování potřebná?
 
  23. – 31. 8.2013 Expedice v Novoluní „Pojď s námi fotografovat nebe”
    Pojď se seznámit se základy fotografování a pojď si třeba vyzkoušet pořídit pomocí dalekohledů zajímavé snímky noční oblohy. Jak se fotografují úkazy, z nichž řadu nedokážeme zachytit ani lidským okem?
 
 
Konec září 2014 konference za účasti odborných garantů projektu
    Studentský seminář s prezentací výsledků projektu + sborník prací
 
 
Říjen 2014 Vyhodnocení projektu organizátory

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky.