MODERNÍ ASTRONOMIE
na školách Karlovarského kraje
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky.