Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

ASTRONOMIE A KOSMONAUTIKA BEZ BARIÉR

Odborná skupina pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku

Hvězdárna Karlovy Vary vlastní dalekohled splňující požadavky pro pozorování vsedě nepohyblivými, menšího vzrůstu nebo dětmiPŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 2022
V rámci spolupráce s Odbornou skupinou pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti se podílíme na přednáškovém cyklu pro zrakově postižené.

 • Program v období září až prosinec 2022, přednášky přístupné přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť.

 • Pondělí 26. září 2022 od 17.30: Kosmologie

 • Pondělí 31. října 2022 od 17.30: Vznik Sluneční soustavy

 • Pondělí 28. listopadu 2022 od 17.30: Velký třesk, vznik vesmíru

 • Pondělí 26. prosince 2022 od 17.30: Kosmické smetí

 • Přednášející: Jaroslav Maxa, Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary • MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY
  Hvězdárna Karlovy Vary disponuje přenosným dalekohledem o průměru 250 mm a ohniskové vzdálenosti 1700 mm splňující požadavky pro pozorování vsedě nepohyblivými, menšího vzrůstu nebo dětmi. Na snímku pozorují s tímto dalekohledem účastníci jednoho z letních táborů v minulých letech Měsíc. Dalekohled disponuje elektronickým nastavováním objektů GO-TO. Pozorování tímto dalekohledem umožňuje vozíčkářům a špatně pohyblivým osobám pozorování odpovídající kvality naším dalekohledům na pozorovatelně, kam bohužel nemáme zatím bezbariérový přístup. Dalekohled je v provozu pro veřejnost celou Hvězdářskou sezónu, zpravidla od 1.května do 31.října

  Pozorování Měsíce dalekohledem na letním táboře pořádaném hvězdárnou

        
  UMÍSTĚNÍ DALEKOHLEDU PO TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
  Novinkou je usazení přenosné Dobsonovy montáže dalekohledu pro handicapované potřebných 30 cm pod úroveň terénu, aby bylo možno "vozíčkářům" umožnit pozorování z jejich výškové úrovně. Dalekohled o průměru 250 mm s ohniskovou vzdáleností 1700 mm umožňuje pozorovat ze stále stejné úrovně, takže není potřeba handicapové osoby jakkoli omezovat při přístupu k pozorování. Jedná se o trvalý příspěvek Odborné skupině pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti a všem handicapovaným spoluobčanům. Dalekohled je umístěn na stanovišti před budovou, objekt neumožňuje bezbariérový přístup na pozorovatelnu, kde by byl jinak umístěn. Na jeho stanovišti již dnes nic nebrání dokonalému pozorování. V průběhu listopadu se podařilo porazit vzrostlou borovici po domluvě s Lázeňskými lesy. Jediné, co ještě chybí k možnému využívání této techniky naplno je absence WC pro handicapované, které by bylo možné umístit přímo ke vstupu do areálu v podobě sanitárního kontejneru.   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
  Za podpory Města Karlovy Vary