Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
POZVÁNKA NA KROUŽKY POŘÁDANÉ FORMOU VÍKENDOVEK
NA HVĚZDÁRNĚ PRO DĚTI 8-14 LET VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Astronomické kroužky konané v průběhu víkendových akcí! Tak lze charakterizovat důležitou změnu, která od tohoto října nahradí starý systém kroužků v klubovnách Domu dětí a mládeže v Karlových Varech konaných jednou týdně. Nestihlo se na nich prakticky nic, pouze si říci pár základních informací, vše navíc komplikovalo pořádání v pracovních dnech a čas strávený dopravou na schůzku a domů. Často jsme se potýkali s neúčastí dětí, které onemocněly a několik schůzek vynechaly. Nový koncept nám umožňuje pořádat několik schůzek za sebou v rámci jednoho volného dne, doplnit je pozorováním a dopřát dětem čas všechny poznatky strávit a věnovat se třeba pak plnění dobrovolných úkolů, které ze schůzek vyplynou v klidu doma nebo na individuelně domluvené konzultaci třeba za přítomnosti rodiče, který tak může být svému potomkovi při jejich řešení nápomocen. Víme již dlouho, že jeden takový víkend na hvězdárně, navíc s možností nočního pozorování, plně nahradí třeba až čtyři schůzky měsíčně v klubovně konané jinak každý týden. Děti jednak mají jistotu, že se všech schůzek zúčastní a navíc se tímto způsobem mohou naučit více, než jen v klubovně. Navíc při tomto systému schůzek můžeme po dohodě s rodiči dětem nabídnout třeba i náhradní termín, pokud by na původní termín akce onemocněly a nemohly se jej zúčastnit.

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY nově členíme na znalostní skupiny podle věku. Kroužek pro ZAČÁTEČNÍKY je určen dětem ve věku od 8 do 12 let, tedy znalostně na úrovni od 3. do 6.třídy ZŠ. Kroužek pro POKROČILÉ, je určen dětem a mládeži od 13 let výše, tedy znalostně od 7.třídy ZŠ až po středoškoláky. Názvosloví odvozujeme podle vědomostní úrovně dětí ze základní školy. Děti jsou prakticky začátečníky v oborech přírodních věd až do 6.třídy ZŠ, teprve poté je lze označit za pokročilé a v kroužcích je již možno na školní výuku navázat hlouběji. Nedoporučujeme tyto dvě skupiny věkově a znalostně "promíchávat", neboť obsah kroužků bude navazovat právě na znalostní úroveň dítěte ze školy. Jedinou výjimkou je možnost zařadit mladšího účastníka do skupiny pokročilých dříve, než v sedmé třídě. Tady se může jednat o vážnějšího zájemce, který se chce astronomií zabývat hlouběji třeba již v 5.třídě ZŠ a byla by škoda "utopit" jeho hlubší zájem o obor mezi hravými menšími dětmi. Všechny víkendovky s astronomickými kroužky jsou určeny především zájemcům, kteří kteří se chtějí astronomii věnovat systematicky.

Akce jsou pro členy kroužku zdarma, rodiče vybaví děti pouze vlastním jídlem na celý víkend. Akce má možnost spojit sobotní teorii s praxí pozorování noční oblohy. Pro ZAČÁTEČNÍKY probíhá akce po celý víkend a je propojena s herními aktivitami ve chvílích volna. Nástup proto bývá v pátek ve 20:00, ukončení akce v neděli do 13:00, kapacita akce je 8 dětí.

Pro POKROČILÉ probíhá akce od pátku do soboty, nástup proto bývá na úvodní páteční přednášku a po ní účastníci zůstávají do sobotního večera, kdy je víkendovka zakončena za jasné oblohy pozorováním. Ukončení akce tak proběhne v sobotu v 19:00 nebo po pozorování, záleží zde na počasí.

Na víkendovce ale není povinností zůstat na pozorování. Každý účastník se může zúčastnit například jen teoretické části v sobotu. Zde program začíná od 10:00 a končí ve stejný den v 19:00 nebo je-li možnost pozorování, skončí akce tímto krátkým pozorováním, například souhvězdí, Měsíce nebo planet, kterého se ale mohou zúčastnit i rodiče při vyzvednutí. Půjde o něco málo na obloze, ale je možné, aby se třeba člen kroužku zúčastňoval jen denního programu a následně se rozhodl zúčastnit i odborného nočního pozorování na některé z dalších akcí.

Nově rozlišujeme také dva typy členství: ČLEN ASTROKLUBU a ČLEN ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU.

ČLENEM ASTROKLUBU se automaticky stává účastník našich letních táborů. Obdrží průkaz člena Astroklubu platný od 1.9. do 30.9. následujícího roku s možností návštěvy akcí hvězdárny zdarma pro sebe a dvě osoby doprovodu a sám má možnost uplatnit 20% slevu při účasti na dalších letních táborech. Ostatním osobám, zejména starším zájemcům starším 18 let, které se nemohou zúčastňovat našich táborů nabízíme členství v Astroklubu také prostřednictvím programu 
ADOPTUJ SI SVOU HVĚZDU!,  kde platí specifické podmínky. Adoptivní rodič hvězdy se stává zároveň členem Astroklubu na dobu, kterou si zvolí v Dohodě o adopci.

Roční členský příspěvek nového člena astronomického kroužku, který dosud nevlastní průkaz Člena Astroklubu, činí 800,- Kč na celý školní rok. Po zaplacení do konce října 2021 se stává automaticky Členem Astroklubu a vztahují se na něho všechny bonusy a slevy. Pokud již zájemce průkaz člena Astroklubu na aktuální školní rok vlastní, členský příspěvek již nehradí.

ČLEN ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU je zájemce, který se chce zúčastňovat pravidelně schůzek astronomických kroužků (které probíhají z ryze praktických důvodů v rámci víkendovek na hvězdárně) a zajímá ho systematická práce a vzdělávání se v oboru astronomie. Minimální věk účastníka je 8 let (tedy navštěvuje alespoň 3. či lépe 4. třídu ZŠ) a vyšší ročníky ZŠ či SŠ. Dolní věková hranice odpovídá možnosti navázat na školní učivo v oborech přírodních věd. Horní věková hranice pak není omezena, členové se ale zapojují do práce ve skupinách začátečníků a pokročilých. Toto rozdělení nám umožňuje se věnovat i dětem menším, které by jinak neměly šanci do astronomického kroužků vůbec chodit.

Zájemci o členství v Astronomickém kroužku pak obdrží v září e-mailem rozpis všech plánovaných akcí na celý školní rok, aby si mohli termíny spolu s rodiči zablokovat včas pro účast na všech schůzkách. První schůzky se uskuteční v říjnovém termínu první víkendovky. Podrobné informace k akcím pak zasíláme rodičům účastníků praktičtější formou sms, pro delší akce (tábory) pak mailem. V případě, že máte zájem, aby se vaše dítě zúčastňovalo víkendovek jako člen astronomického kroužku pravidelně, uveďte nám to do přihlášky.

V případě, že se chce zúčastnit některé víkendovky nečlen astronomického kroužku či klubu, pak samozřejmě může také, musí jen počítat s odbornějším charakterem akce a pro něj platí úhrada nákladů pobytu podle našeho ceníku pro skupiny zde, kde se hradí zvlášť pobyt a zvlášť program. Cenu uhradí pouze jednorázově za celý víkend. Pokud by se zúčastnil pouze denního programu, uhradí jednorázově "Vstupné na program v rámci pobytu" ve výši 200,- Kč. Pokud by se zúčastnil celé víkendovky, pak uhradí navíc položku "Den pobytu" (v tomto případě se vztahuje nikoli na noc, ale na celý víkendový pobyt) ve výši 140,- Kč. Stejně jako každý jiný účastník, musí být na pobyt vybaven vlastním jídlem, což upřesníme v propozicích celého pobytu.

Akce s programem astronomických kroužků začínají v říjnu a končí v květnu příslušného školního roku. Jejich účastníci mají možnost se zúčastnit v létě letní astronomické expedice v délce trvání až 14 dnů jako vyvrcholení celoroční činnosti za podmínek, které se dozvědí především rodiče těchto dětí. Termíny letních táborů zveřejníme v průběhu prosince 2021. Proces přihlašování zahájíme 15.ledna 2022. Při zvažování, jak dál, jsme došli k závěru, že v roce 2022 budeme pořádat nově všechny letní astronomické tábory pouze v týdenních bězích. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY se zaměřením na kosmický výzkum potrvají vždy od pondělí do pátku po celé letní prázdniny a dva POBYTOVÉ ASTRONOMICKÉ TÁBORY zaměřené na pozorování noční oblohy se uskuteční v době příhodných pozorovacích podmínek v polovině prázdnin a potrvají vždy od neděle do následující soboty. Členové astronomických kroužků ale budou mít výjimečnou možnost se zúčastnit LETNÍ POZOROVATELSKÉ ASTRONOMICKÉ EXPEDICE ASTROGATE 2022 v délce trvání 14 dnů jako vyvrcholení své celoroční zájmové činnosti. Chceme docílit toho, aby se vážní zájemci měli možnost více vzdělávat a nebyli zamíchaní mezi kolektiv dětí, který si přijíždí na tábor hlavně hrát.

Níže jsou termíny pro ZAČÁTEČNÍKY (Z) - (kategorie 3. - 6.třída ZŠ) i termíny pro POKROČILÉ (P) - (kategorie od 7.třídy ZŠ) v období 1.pololetí školního roku 2021/2022. Páteční přednášky, které víkendy pro pokročilé uvozují, jsou ale určené i široké veřejnosti a jsou vhodné i pro začátečníky, mohou se jich tedy zúčastnit všichni členové astronomických kroužků i se svými rodinnými příslušníky. Již proběhlé víkendy zde budeme pro přehlednost ponechávat jen jako informaci, že proběhly.

Minitábory, stejně jako letní tábory, jsou určeny všem od 8 do 14 let, nemají se schůzkami astronomického kroužku přímou souvislost a zúčastnit se jich mohou všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Děti, které jsou členy astronomického kroužku ale zde budou mít odbornější program, který doplní probranou látku na kroužcích.

PÁ 8. – NE 10.10.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND ŘÍJEN (ZAČÁTEČNÍCI)
SOBOTA 9.10.2021 1.-4. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI

PÁ 22. – SO 23.10.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND ŘÍJEN (POKROČILÍ)
PÁTEK 22.10.2021 ve 20:30: Úvodní přednáška JUPITER A SATURN, obří planety
SOBOTA 23.10.2021 1.-2. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 1.-2.schůzka: Vznik vesmíru. Co je to astronomie a základy kosmologie. Důležité milníky v historii astronomie. Co zkoumá moderní astronomie. Uzávěrka přihlášek: neděle 17.10.2021

ST 27. – NE 31.10.2021 PODZIMNÍ ASTRONOMICKÝ MINITÁBOR
TÁBOR: Pětidenní podzimní astronomický pozorovací workshop zaměřený na Sluneční soustavu, pozorování noční oblohy a vyhodnocování dat, ale i lety do vesmíru v našem simulátoru na nových trasách. Maximální kapacita10 dětí. Cena včetně ubytování a stravy 3000,- Kč, pro členy Astroklubu 2400,- Kč. Uzávěrka přihlášek: neděle 17.10.2021

PÁ 19. – SO 20.11.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND LISTOPAD (POKROČILÍ)
PÁTEK 19.11.2021 ve 20:30: Úvodní přednáška VENUŠE A MERKUR, žhavé planety
SOBOTA 20.11.2021 3.-4. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 3.-4.schůzka: Sluneční soustava. Země a Měsíc. Obloha bez dalekohledu. Dalekohledy a pozorovací technika. Uzávěrka přihlášek: neděle 14.11.2021

PÁ 3. – NE 5.12.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND PROSINEC (ZAČÁTEČNÍCI)
SOBOTA 4.12.2021 5.-8. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
Astronomický kroužek 5.-8.schůzka: stavba vesmíru, souhvězdí a aktuální podzimní souhvězdí, přehled o pozorování noční oblohy v těchto dnech. Pro účastníky víkendovky pozorování podzimní oblohy, a některých podzimních deep-sky objektů. Uzávěrka přihlášek: neděle 28.11.2021

PÁ 17. – SO 18.12.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND PROSINEC (POKROČILÍ)
PÁTEK 17.12.2021 ve 20:30: Úvodní přednáška VÁNOCE Z POHLEDU ASTRONOMA
SOBOTA 18.12.2021 5.-6. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 5.-6.schůzka: Základy kosmonautiky. Přehled historie kosmonautiky. To, co oči nevidí aneb neviditelný vesmír. Betlémská hvězda. Uzávěrka přihlášek: neděle 12.12.2021

PO 27. – ČT 30.12.2021 ZIMNÍ ASTRONOMICKÝ MINITÁBOR
TÁBOR: Pětidenní vánočně-silvestrovský astronomický pozorovací workshop zaměřený na Sluneční soustavu, pozorování noční oblohy, ale i lety do vesmíru v našem simulátoru na nových trasách. Maximální kapacita 10 dětí. Cena včetně ubytování a stravy 3000,- Kč, pro členy Astroklubu 2400,- Kč. Uzávěrka přihlášek: neděle 12.12.2021.

PÁ 21. – SO 22.1.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND LEDEN (POKROČILÍ)
PÁTEK 21.1.2022 ve 20:30: Úvodní přednáška CO JE TO KALENDÁŘ?
SOBOTA 22.1.2022 7.-8. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 7.-8.schůzka: Radioteleskop v obýváku. Astronomický software. Co to padá z nebe? Stavba planet a hvězd. Uzávěrka přihlášek: neděle 16.1.2022

ČT 3.– NE 6.2.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND ÚNOR (ZAČÁTEČNÍCI)
PÁTEK 4.2.2022 9.-12. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
SOBOTA 5.2.2022 13.-16. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
Astronomický kroužek 9.-16.schůzka (schůzky proběhnou výjimečně v pátek i v sobotu): sluneční soustava, extrasolání soustavy a exoplanety, aktuální podzimní souhvězdí, přehled o pozorování noční oblohy v těchto dnech. Pro účastníky víkendovky pak pozorování zimní oblohy a zimních deep-sky objektů. Uzávěrka přihlášek: neděle 30.1.2022


Informace ke všem schůzkám astronomického kroužku obdrží jeho členové osobně nejpozději na první schůzce v září. Seznam dalších plánovaných víkendových akcí ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 zveřejníme pak zde v průběhu října. Pro členy astronomického kroužku pak připravujeme speciální Letní astronomickou expedici s odbornějším zaměřením, která má být vyvrcholením jejich celoroční práce v astronomickém kroužku. Přehled letních táborů pro veřejnost pak nabídneme v polovině listopadu a v případě zaslání předběžné přihlášky pak závazné přihlášky na všechny letní tábory začneme rozesílat po 15.lednu 2022.

Termíny plánovaných akcí a schůzek na druhé pololetí níže:


PÁ 18. – SO 19.2.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND ÚNOR (POKROČILÍ)
PÁTEK 18.2.2022 ve 20:30: Úvodní přednáška
SOBOTA 19.2.2022 9.-10. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 9.-10.schůzka: Obsah zveřejní lektor v prosinci 2021. Uzávěrka přihlášek: neděle 14.2.2022

PÁ 4.– NE 6.3.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND BŘEZEN (ZAČÁTEČNÍCI)
SOBOTA 5.3.2022 17.-20. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
Astronomický kroužek 17.-20.schůzka: Obsah zveřejní lektor v prosinci 2021. Uzávěrka přihlášek: neděle 27.2.2022

PÁ 25. – SO 26.3.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND ÚNOR (POKROČILÍ)
PÁTEK 25.3.2022 ve 20:30: Úvodní přednáška
SOBOTA 26.3.2022 11.-12. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 11.-12.schůzka: Obsah zveřejní lektor v prosinci 2021. Uzávěrka přihlášek: neděle 21.3.2022

PÁ 1.– NE 3.4.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND DUBEN (ZAČÁTEČNÍCI)
SOBOTA 2.4.2022 21.-24. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
Astronomický kroužek 21.-24.schůzka: Obsah zveřejní lektor v prosinci 2021. Uzávěrka přihlášek: neděle 27.3.2022

PÁ 22. – SO 23.4.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND DUBEN (POKROČILÍ)
PÁTEK 22.4.2022 ve 20:30: Úvodní přednáška
SOBOTA 23.4.2022 13.-14. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 13.-14.schůzka: Obsah zveřejní lektor v prosinci 2021. Uzávěrka přihlášek: neděle 17.4.2022

PÁ 6.– NE 8.5.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND KVĚTEN (ZAČÁTEČNÍCI)
SOBOTA 7.5.2022 25.-28. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
Astronomický kroužek 25.-28.schůzka: Obsah zveřejní lektor v prosinci 2021. Uzávěrka přihlášek: neděle 1.5.2022

PÁ 20. – SO 21.5.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND KVĚTEN (POKROČILÍ)
PÁTEK 20.5.2022 ve 20:30: Úvodní přednáška
SOBOTA 21.5.2022 15.-16. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 15.-16.schůzka: Obsah zveřejní lektor v prosinci 2021. Uzávěrka přihlášek: neděle 15.5.2022

   Předběžná přihláška za člena astronomického kroužku nebo na akci (zaslání Závazné přihlášky)


Na letní tábory a víkendovky hledáme kvalifikované spolupracovníky! Uvítáme především rádi zájemce o celoroční trvalou spolupráci

Pro pořádání výukových akcí hledáme kvalifikované spolupracovníky pro trvalejší spolupráci. Podmínkou je věk minimálně 16 let (praktikanti) či 18 let (vedoucí dětského kolektivu) se zkušenostmi s letními tábory a prací s dětmi v kroužcích. Rádi bychom do týmu našli spolupracovníky, kteří by nám rádi pomohli zajišťovat trochu jiné akce, než úplně klasické tábory, ale astronomické vzdělávací akce, připravovat celotáborové hry a aktivity pro víkendovky. Podmínkou není odborná znalost v oboru astronomie (ta je vítána), ale především právě zkušenosti s dětským kolektivem. Zkušené spolupracovníky, odborníky v oboru astronomie, kosmonautika nebo učitele předmětů v oboru přírodních věd, zkušené pozorovatele noční oblohy, ty všechny opravdu moc rádi mezi námi uvítáme také.

Kontakt:
   Miroslav Spurný
   E-mail: letni.astronomicky.tabor@email.cz
   Telefon: 777 95 34 21Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary