Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

PROGRAMY PRO SKUPINY A HROMADNÉ EXKURSE NA HVĚZDÁRNĚ
NEBO SI ZVOLTE DISTANČNÍ FORMU (PŘEDNÁŠKU DO SVÉ TŘÍDY)NABÍDKA PREZENČNÍCH POŘADŮ PRO ŠKOLNÍ VÝPRAVY

POŘADY VHODNÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY AŽ 4.ROČNÍK ZŠ

JAK SE LÉTÁ DO VESMÍRU....?
Program je určen nejmenším dětem formou pohádky Žárovkou na Měsíc. Představí dětem informace o našem nejbližším nebeském souputníkovi a zmiňuje i lety kosmickou raketou k němu. Titulní pohádka i program je srozumitelný malým dětem od 4 let.
Celková doba trvání vlastního programu 40 minut.

NÁŠ NEJBLIŽŠÍ VESMÍRNÝ SOUSED: MĚSÍC
Program je určen nejmenším dětem, formou pohádky Xaverius a Měsíc představuje dětem všechny informace o našem nejbližším nebeském souputníkovi a zmíní se i o letu kosmickou raketou k němu. Titulní pohádka i program je srozumitelný malým dětem od 5 let.
Celková doba trvání vlastního programu 70 minut.

POŘADY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY VHODNÉ PRO 3. A VYŠŠÍ ROČNÍKY ZŠ A SŠ

SLUNEČNÍ SOUSTAVA, ... DEN, KDY PLANETY ZTRATILY PLUTO...
Souhrnný program o sluneční soustavě pro školy vše stupňů, který osvětluje, jak je to s Plutem a nově objevenou devátou planetou. Vysvětluje především definici planety, která po deseti letech stále nebyla zavedena do učebních osnov našich škol. Poleť sluneční soustavou se čtyřmi mezihvězdnými sondami Pioneer 10 a 11 a Voyager 1 a 2. Porovnejte si základní znalosti o sluneční soustavě v roce 1980 a dnes. Kolik těles má sluneční soustava? Země a její vyjímečnost ve vesmíru, co je Zóna života. Slunce a jeho vyjímečnost ve vesmíru. Oběžné doby všech planet a trpasličích planet. Exoplanety všude kolem nás.
Celková doba trvání vlastního programu 100 minut.


POŘADY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY VHODNÉ PRO 5. A VYŠŠÍ ROČNÍKY ZŠ A SŠ

METEORY OČIMA TELEVIZNÍCH KAMER ANEB MEZIPLANETÁRNÍ HMOTA NA VLASTNÍ OČI
Představte si, že jste uviděli meteor na obloze a chtěli byste o něm vědět něco víc. Zapsali jste si přesný čas a zapamatovali celou jeho světelnou dráhu atmosférou.... A další den jste zjistili, že z jediného pozorování nelze nic dalšího zjistit? Je potřeba nějakého dalšího pozorovatele, který se ve stejnou dobu dívá na stejné místo na obloze například ze 70 km vzdáleného místa... A tak přijde otázka, která se dá velmi snadno řešit: „Musím ty meteory sledovat očima, nejde to jinak ???“ ...a ejhle. Existuje řešení a dokonce jednoduché – citlivé televizní kamery, které umístím do vodotěsné schránky s vytápěním, zapojím do samostatného počítače, který s připojenou citlivou televizní kamerou zachytí přelet meteoru, počítač a videokarta zaznamená přesný čas a velmi přesnou dráhu. Ráno je možné meteor zpracovat a porovnat v databázi meteorů zachycených z jiných pozorovacích stanic. Pokud mám meteory zachycené z více stanic, spočítám z nich dráhy. A to už není problém, neboť síť EDMONd, čítá po Evropě několik desítek dalších stanic a některá můj meteor také určitě zachytí..... A představíme vám třeba i bolid, který zachytily naše stanice 18.listopadu 2020. Na základě výpočtu dráhy se podařilo dopočítat i oblast, kam spadl pozůstatek tohoto úkazu - meteorit.
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.

ASTRONOMICKÉ OČI LIDSTVA ANEB POZOROVÁNÍ OČIMA AŽ K OBŘÍM TELESKOPŮM DNEŠKA
Pozorování oblohy před a po vynálezu dalekohledu. Kolik vidíme hvězd očima a kolik hvězd různými dalekohledy. Typy dalekohledů a jejich využití. Vývoj přístrojů od dob Galilea, až po dalekohledy ve vesmíru. Kam vlastně dohlédne dalekohled? Jaký dalekohled bych si měl pořídit, kdybych chtěl pozorovat? Jaká další technika se dnes dá využít pro pozorování? Výpočetní technika v astronomii, kamery. Radiové dalekohledy a projekt SETI. Zachycení případných mimozemských civilizací. Záření a jeho viditelná část - světlo – základní informace o vesmíru.. Základní struktury hvězdných i nehvězdných soustav ve vesmíru. Vznik a vývoj hvězd, tak trochu stručná historie vesmíru od Velkého třesku po Velký krach (anebo je to třeba jinak...?)
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.

POJĎ ZKOUMAT NEVIDITELNÝ VESMÍR ANEB POSTAV SI DOMA VLASTNÍ RADIOTELESKOP...
Program ukazuje možnosti jednoduché astronomie. Sledování vesmíru pomocí jednoduchého radioteleskopu, který si každý může postavit doma doslova "na koleně". Představte si, že přijdete domů a vaše dítko vám oznámí: „Mami, tati, já chci Radioteleskop !!!“ ... a vy se vyděsíte, protože pod pojmem radioteleskop si nejspíš představíte něco obrovského. Velký radioteleskop se vám určitě nevejde do bytu, do domku, a i na zahrádce by zabral opravdu hodně místa. Takové zařízení slouží k mnoha účelům - radiový průzkum vesmíru, spojení s družicemi a satelity, telekomunikační přenosy a podobně. Takže už kvůli velikosti si takový radioteleskop nepořídíme... Přitom si často stačí jen uvědomit, co chceme sledovat, měřit a vyhodnocovat. Ideální je takový systém, který nejen, že měří a ukazuje nějaké aktuální hodnoty, ale umí naměřená data ukládat i k pozdějšímu zpracování a to nejlépe zcela automaticky, bez naší přítomnosti. Jeho výroba není zase až tak náročná, jak by se mohlo zdát a k detekci nám stačí dokonce jen běžný počítač a zvuková karta... Nevěříte? Že je to opravdu možné? To se dozvíte v rámci tohoto pořadu...
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.


INTERAKTIVNÍ VESMÍRNÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Dětská kosmická agentura


POLEŤTE S NÁMI S CELOU TŘÍDOU NA KRÁTKÝ VÝLET DO VESMÍRU

SLUNEČNÍ SOUSTAVA POHLEDEM KOSMONAUTA
Několik po sobě jdoucích pilotovaných misí k cílům ve sluneční soustavě. Určeno pro žáky 2.stupně ZŠ a SŠ.


DOBRODRUŽSTVÍ V ERIDANU
Dobrodružná cesta k exoplanetám určená pro 2.stupeň ZŠ a SŠ.

Programy realizované za pomoci simulátoru letů vesmírem jsou určeny všem, kteří alespoň minimálně chápou základní informace o vesmíru. Dolní věkovou hranici vidíme u předškoláků, kteří mají již určitou představu o tom, že planeta Země je kulatá a obíhá kolem Slunce společně s Měsícem a určitě již znají alespoň minimum informací o letech do vesmíru: Vědí, že se k nim používá raketa. Dokáží si představit alespoň let letadlem a řada z nich v něm pravděpodobně již i letěla, takže se ocitli i vysoko nad povrchem Země. Do 9, respektive 10 let však chápání dětí není na takové úrovni, aby byly schopny raketu samy řídit a věnovat se kosmickému letu na dostatečně vysoké vědomostní úrovni. Zde si je nutno uvědomit, že žák 5.třídy ZŠ je vědomostně minimálně do pololetí stále ještě žákem 4.třídy ZŠ. Proto pro děti od předškoláků až do 5. ročníků ZŠ nabízíme lety s možností využití autopilota. Teprve někde v páté třídě ZŠ se schopnost chápání mění tak, že dává smysl dítě nechat raketu řídit. V našem případě je tato hranice dána i fyzickou výškou pilota, který v době kdy cestuje v autě ještě na sedačce či podsedáku, nedosáhne v naší kabině kosmické lodi například na pedály, které jsou k řízení lodi potřeba. Pořady pro školy pochopitelně neumožňují vystřídat v roli pilota celou skupinu. Vybíráme jej proto soutěží. Je pochopitelné, že v prostředí kosmodromu se otázky budou týkat astronomie a kosmonautiky. Vítěz soutěže se stane pilotem a poté plní v kabině kosmické lodi úkoly a podle nich postupuje dál. Málokdo z nás si dokáže představit, že by dítě předškolního věku nebo prvňák či druhák dokázali odpovídat na otázky z astronomie či kosmonautiky. Proto pilota vybere učitel a let za ně odřídí autopilot. Pro děti od 5 do 9 let máme tedy připravenu zjednodušenou letovou verzi, kdy se mohou na chvíli stát kosmonautem a absolvovat celý let od startu až spojení s kosmickou stanicí v automatickém režimu, popřípadě se ještě podívat na orbitu kolem Měsíce.
První piloty, ale i všechny ostatní přítomné v sále, čeká na orbitě kolem Země nejprve seznámení s místy na povrchu Země pod nimi. Poté se kabina otáčí a pilot i zbytek skupiny se tak má možnost seznámit se souhvězdími noční oblohy. Převážně jde o mythologii souhvězdí a doplnění informací o praktické znalosti noční oblohy. Naše lety tak mohou návštěvníky velmi dobře individuálně seznámit s noční oblohou jako v planetáriu.
V případě dětí mladších 10 let obletí pilot několikrát planetu Zemi, kterou si mohou prohlédnout a dál do vesmíru se s nimi nepouštíme. Jednak by to bylo dlouhé a jednak řadě věcí by nerozuměly. S ohledem na dobu letu asi 45 minut proto dostává šanci jen jediný pilot. Dětem na konci (tady je míněno před koncem druhého pololetí) 5. třídy ZŠ či vyšších ročníků pak nabízíme již meziplanetární lety pro více žáků ze skupiny (zpravidla 3). Zde piloty vybíráme vědomostními soutěžemi z oblasti astronomie a kosmonautiky a lety k planetám se uskuteční po absolvování všech manévrů a připojení k Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Odtud je poté umožněn kosmické lodi Sojuz další let k některým tělesům sluneční soustavy několika dalším pilotům, kteří se spolu s pilotem v té chvíli nachází jakoby na ISS a střídají se zde.
Třída má prostřednictvím učitele či pověřeného žáka možnost komunikovat s pilotem v kabině a celé to tedy funguje jako skutečný kosmický let, kdy se zbylí účastníci v sále dozvídají další informace od průvodce a mohou jimi i poradit pilotovi. Na obrazovce v komunikačním centru na kosmodromu tak mají možnost sledovat počínání pilota a mohou mu pomáhat. Program je plně interaktivní. I když v kabině sedí pouze jeden žák v roli pilota, ostatní jsou po celou dobu naplno součástí veškerého dění během jeho kosmického letu.


SPECIFIKUM JEDNOTLIVÝCH ŠKOLNÍCH PROGRAMŮ
Celý program uvozuje vždy asi dvacetiminutová prezentace, která nás seznámí s daným tematem. Počínaje 6. ročníkem ZŠ žákům představujeme základní informace o celé Sluneční soustavě. Zároveň představíme ovládání naší kosmické lodi, do které později usadíme prvního pilota. U dětí do 10 let do kabiny posadíme žáka vybraného učitelem a kosmická loď letí v režimu autopilota. Pro programy pro 2.stupeň ZŠ je vhodné dopředu mít vybrány dvě nebo tři čtyřčlenné skupiny soutěžících, kteří budou soutěžit o své místo v naší pilotní kabině. Vítěz pak vždy usedne do kabiny jako pilot, který loď pilotuje. I když do kabiny si sedne zatím jen jeden žák v úloze pilota, zbytek třídy sleduje počínání svého spolužáka v kabině kosmické lodi. Průvodce pořadem celý let komentuje. Třída tak navštíví některé planety či jiná tělesa sluneční soustavy zblízka a pilot v kabině má možnost provést některá fyzikální měření a poznat tak, jak nesnadné je získat výsledky měření objektů ve vesmíru. U letů pomocí autopilota je časový harmonogram let známý, při pilotovaných letech se ale DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU MŮŽE PROTÁHNOUT DÍKY CHYBÁM PILOTA, PŘI FATÁLNÍCH CHYBÁCH LET TAKÉ MŮŽE PŘEDČASNĚ SKONČIT. Díky soutěži se pak vybere další pilot směřující k dalšímu cíli.

"SLUNEČNÍ SOUSTAVA POHLEDEM KOSMONAUTA"
Doporučeno pro 6.-9.ročník ZŠ a studenty SŠ

Po výše popsaném soutěžním úvodu usadíme pilota do kabiny kosmické lodi a následuje jeden orbitální oblet Země zakončený spojením lodi s ISS. To má lodi zajistit dotankování paliva pro další let, aby mohla pokračovat dál do sluneční soustavy. Pokud se pilotovi podaří všechny manévry a loď bezpečně připojí k Mezinárodní kosmické stanici (ISS), dojde k pokračování letu dál do sluneční soustavy. Pokud loď nepřipojí, následuje nová soutěž a výběr pilota pro let, při kterém zkusí své štěstí znovu od Země až k ISS. Teprve spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí nám umožní letět dál do Sluneční soustavy. V případě úspěšného připojení mohou letět až tři piloti vybraní soutěžemi rovnou z Mezinárodní kosmické stanice dál k planetám, které si vybírají. Na trase letu plní pilot výzkumné úkoly u jednotlivých těles a dozvídá se tak o nich více podrobností. Během letu dáváme možnost až třem pilotům prozkoumat dvojice planet a zkusit provést jejich základní výzkum. Zbylé žáky informuje o všem průvodce. Učitel či spolužáci mají možnost s pilotem během letu komunikovat a pomáhat mu s plněním úkolů. Po dokončení první mise se zopakuje soutěžní klání o místo pilota a pokusíme se navštívit další dvojici planet. Navštívíme tak zblízka dvojice těles sluneční soustavy: Měsíc a Mars, Jupiter a Saturn a třeba i Uran a Neptun.
Celková doba programu: 150-180 minut

"DOBRODRUŽSTVÍ V ERIDANU"
Doporučeno pro 7.-9.ročník ZŠ a studenty SŠ

Tento program je zaměřen na oblast extrasolárních soustav, kdy jednoduchou formou představujeme informace o planetách u dalších hvězd. Program obsahuje krátkou úvodní přednášku o exoplanetách a následně i o zákonitostech kosmického letu. Základem tohoto pořadu je příběh výpravy kosmické lodi Astrid 1, která míří do soustavy hvězdy Epsílon Eridani. Úvodní komponovaný příběh, v délce cca 39 minut, si žáci a studenti vyslechnou před samotným pokusem o přistání na třetí planetě totoho extrasolárního systému - Tercii. Příběh začíná po 4 letech kosmického letu 22 členné posádky při příletu exoplanetárního systému hvězdy vzdálené od nás přibližně 11 světelných let. Po vyslechnutí příběhu doplněného vizuálními efekty exoplanetárního systému vybere učitel prvního pilota, který dostane možnost bezpečně přistát na povrchu planety Tercie. Postupně se o to pokusí tři či více pilotů záchranného raketoplánu. Musí prokázat svůj důvtip v návaznosti na vyslechnutý příběh a následně se pokusit se záchranným raketoplánem přistát. Zbytek kolektivu pak sleduje úspěšnost jednotlivých adeptů s komentářem průvodce pořadem. Tento program doporučujeme vybírat například při pobytech na hvězdárně (školních výletech), kdy má jít spíše o oddechovou záležitost, než návštěvu výukového pořadu sloužícího k doplnění výuky ve škole.
Celková doba programu: 150-180 minut

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROGRAMŮ V NAŠEM SIMULÁTORU LETŮ DO KOSMU
Zatímco běžné programy pro školy můžeme uskutečnit pro skupiny do 30 osob, interaktivní programy spojené s naším simulátorem letů do vesmíru můžeme uskutečnit POUZE V KAPACITĚ MAXIMÁLNĚ DO ZHRUBA 20 OSOB NA JEDEN POŘAD. Větší skupinu naráz v současnosti nemůžeme přijmout. Omezení je dáno kapacitou našeho malého audiovizuálního sálu. Od dubna roku 2023 na vás pak čeká nová verze tohoto programu, která bude ještě podstatně zajímavější a zapojí do činností větší počet žáků z každé třídy. Berte tuto verzi proto jako první vlaštovku, jak představit dětem i dospělým vesmír z trochu jiné perspektivy, než jen obyčejnou prezentací. Doporučujeme také volit pro děti spíše jednodušší verzi při první návštěvě. V našem případě totiž "méně znamená více." Jednak tato návštěva může děti motivovat k další návštěvě s rodiči a při ní poznat více. Stejně tak je možné se žáky zažít více i při vaší další exkursi. Snažíme se z toho vycházet a víme, že méně informací umožní dětem získat snadněji představu o vesmíru, než když je informacemi zahltíme. Simulátor letů není zakoupenou výukovou pomůckou, ale tvoří jej pro vás nadšenci "made in Karlovy Vary", kteří se rozhodli našim návštěvníkům umožnit vesmír nejen pozorovat, ale také se jej dotknout....

INFORMACE K PREZENČNÍ FORMĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Všechny výše uvedené pořady probíhají na hvězdárně v hlavním sále. U běžných výukových programů trvá hlavní část zhruba jednu vyučovací hodinu, po které následuje prohlídka hvězdárny v délce trvající cca 15 minut pro jednu skupinu. Při ní si prohlédnou děti komentovanou výstavu, vyfotografují se speciální celooblohovou kamerou na památku a také pozorovatelnu s největším dalekohledem v Karlovarském regionu o průměru hlavního zrcadla 406 mm, s ohniskovou vzdáleností 2400 nebo 4000 mm.
V případě počtu účastníků nad 25 se děti rozdělí do dvou skupin a absolvují prohlídku dvakrát, přičemž druhá skupina shlédne v sále animovanou astronomickou pohádku. Následuje závěrečná část programu, po které si mohou děti zakoupit suvenýry. Je nutno počítat ještě se 30 minutam pořadu a 20 minutami pro závěrečnou část návštěvy. Vždy ale vycházíme vstříc s odchodem z hvězdárny tak, aby navazovaly na odjezdy MHD ze zastávky Hůrky, pokud výprava vlastní dopravu nemá. Dopolední začátky programů v 8:30, 9:45, 11:15 nebo 12:15 jsou také odjezdům autobusů MHD od Tržnice v 7:46, 9:12, 10:37 a 11:35 přizpůsobeny, stejně jako odjezdům autobusů MHD ze zastávky Hůrky v 10:22, 11:20, 12:20, 13:22 a 14:22.

VÝPIS Z AKTUÁLNÍHO CENÍKU VSTUPNÉHO PRO HROMADNÉ SKUPINY

Mateřské školy (za žáka) ..................................................................................................................... 60,- Kč
Základní školy (za žáka) ...................................................................................................................... 90,- Kč
Pedagogický doprovod (na 10 žáků jedna osoba) ............................................................................. zdarma

Ostatní skupiny (za osobu) ................................................................................................................. 100,- Kč
Vedoucí či pedagogický doprovod (na každých 10 osob jedna osoba) .............................................. zdarma


ZÁKLADNÍ INFORMACE K POBYTŮM S DĚTMI NA HVĚZDÁRNĚ
Všechny výše uvedené pořady je možné také kombinovat v rámci pobytu skupiny na hvězdárně. Pobyty umožňujeme skupinám v sezóně, tedy v období od 15.5. do 30.6.. V této době máme k dispozici ubytovací kapacity v podobě stanové základny, kde je možno na hvězdárně i přespat a k programům tak připojit i noční pozorování. Maximální počet osob v této skupině je 22, včetně osob pedagogického doprovodu. Nástup skupiny na hvězdárnu bývá vždy první den od 16:00, následně proběhne první část programu, večerka a v noci pak proběhne buzení účastníků akce na pozorování. Následující dny pak nabízíme časně dopoledne program, poté možnost vlastního programu (například výlety po okolí) a po návratu opět programy odpoledne či večer. Akci je proto možno naplánovat na víc dnů, během nichž je možno poznávat Karlovarsko. Poslední den dopoledne pak proběhne ještě závěrečný program a skupina opouští areál hvězdárny mezi 11. a 12.hodinou. Bližší informace najdete na odkazu vlevo.


VÝPIS Z AKTUÁLNÍHO CENÍKU VSTUPNÉHO PRO POBYTY SKUPIN

Den pobytu (za osobu) den příjezdu a odjezdu se počítá jako jeden ................................................... 170,- Kč
Jednorázové vstupné (za osobu) při vícedenním programu se hradí pouze jednou ............................ 300,- Kč
Pedagogický doprovod (vždy na 10 žáků jedna osoba) ........................................................................ zdarma

 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary