Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595   Informace ke členství v Astroklubu, činnosti astronomického kroužku a víkendovým akcím
   Fotogalerie z akcí
   Letní tábory hvězdárny pro děti 9-14 let v roce 2024


PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBORY V ROCE 2024

Několik důležitých informací pro rodiče přihlašující své dítko na naše tábory:
  1. Tábory na hvězdárně mají svá specifika uvedená v anotacích, která prosíme respektujte. Navazujeme na školní výuku v oborech přírodních věd, proto doporučujeme, aby účastníci astronomických táborů měli v roce nástupu na tábor ukončenou alespoň 4.třídu ZŠ. Letní astronomické praktikum je pak omezeno účastí členů Astronomických kroužků. Úplné nováčky přijímáme pouze na základě vstupního testu.

  2. Po přijetí Předběžné přihlášky je přidělen automaticky účastníku jedinečný VARIABILNÍ SYMBOL ve tvaru 93RRBUU (RR-rok,B-běh tábora,UU-číslo účastníka), který má platnost až do 31.srpna nebo okamžiku (zpravidla 14 dnů), kdy své rozhodnutí změníte a své dítko nepřihlásíte. Tento variabilní symbol slouží jednoznačné identifikaci účastníka. Je i součástí formuláře Závazné přihlášky. Variabilní symbol je nepřenosný, není tedy možné na okopírovanou přihlášku přihlásit druhé dítě. Variabilní symbol přihlášenému účastníku zaručuje rezervaci místa až do zaplacení příspěvku na tábor, nebo zrušení rezervace ze strany rodičů.

  3. Každoročně začínáme s rozesíláním závazných přihlášek na letní akce zpravida kolem 10.ledna. Tento termín je daný přípravami letních aktivit a dříve nejsme schopni zajistit odpovídající informace ve formulářích. Nejsme také žádná cestovní kancelář a proto nemusíme formuláře přihlášky odesílat obrate, Tím, že přijmeme Vaši Předběžnou přihlášku, blokujeme pro Vás automaticky místo na našem táboře do doby, kdy neobdržíme vyplněnou Závaznou přihlášku, Díl A společně s úhradou nevratné zálohy nebo platby za tábor v plné výši, po níž je místo definitivně potvrzené. Na vše máme dostatek času. Výhradní e-mail pro komunikaci s rodiči účastníků je letni.astronomicky.tabor@email.cz

  4. V případě, že se rozhodnete účastníka odhlásit, je nutno nám to co nejdříve, nebo do termínu uvedeném v dokumentech Závazné přihlášky, díly A a V oznámit na e-mail letni.astronomicky.tabor@email.cz. Veškerá komunikace tedy probíhá prostřednictvím e-mailu nebo sms, abychom si mohli uchovat podklady pro další komunikaci. Zaslanou závaznou přihlášku proto vyplňte, oskenujte a pošlete e-mailem.

  5. Bude Vám vygenerována a zaslána spolu s prvními díly Závazné přihlášky Výzva k platbě, v níž můžete uhradit částku celou hned nebo nevratnou zálohu, po jejíž úhradě máte místo na táboře zajištěno. Nevratná záloha činí 30% ceny tábora a vrací se pouze v případě, že by provozovatel tábor z nějakých důvodů zrušil. V ostatních případech (nemoc dítěte, odhlášení z rodinných důvod apod.) slouží na zajištění provozu tábora v jeho prvních dnech. V minulosti jsme vyúčtování a vratky peněz prováděli až do 90 dnů po skončení tábora, v tomto roce jsme si stanovili možnost tak činit do 30 dnů vratkou zbylých 70% částky zaplacené za tábor.

  6. Pro případ zájmu úhrady přes zaměstnavatele Vám vygenerujeme fakturu, pokud na tábor přispívá, a upravíme ji přesně podle Vašich potřeb. Platbu je tedy možno uskutečnit výhradně na základě platební výzvy, která má individuální termín splatnosti. Po obdržení platby Vám bude vygenerovaná faktura s informacemi o termínu a výši doplatku celé částky za tábor.

  7. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů podle směrnice. Registrovaná osoba uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel účasti na akci pořádané hvězdárnou. Údaje budou správcem zpracovány do vyřízení registrace pořadatelem nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.

  8. V případě nejasností můžete náš přihlašovací formulář využít k žádosti o poskytnutí bližších informací k našim letním táborům. Něco Vás zajímá, chcete něco upřesnit? Zanechte nám na sebe kontakt s informacemi o účastníkovi, kterého máte zájem přihlásit a my se Vám ozveme zpět.

Pokud vyplníte formulář a nepřijde Vám automatické potvrzení Předběžné přihlášky do 30 minut, přihláška se k nám neodeslala. V tom případě Vás prosíme, pošlete nám e-mail s níže uvedenými informacemi o účastníkovi (termín akce, jméno a příjmení, datum narození, e-mail a mobil) přímo na naši e-mailovou adresu letni.astronomicky.tabor@email.cz

Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary