MODERNÍ ASTRONOMIE
na školách Karlovarského kraje


Partneři projektu


Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace
Moskevská 25, Karlovy Vary
zastoupená Mgr. Evou Doušovou
IČ: 70933766
  Mgr. Alena Pecháčková zeměpis
  PaeDr. Vladislav Beránek fyzika
  Mgr. Eva Bydžovská přírodopis
 
 
Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov
Komenského 273, Chodov, Sokolov
zastoupená Mgr. Ivou Šípovou
IČ: 60610247
  Dis. Václav Vachrlon zeměpis
  Ing. Josef Kováč fyzika
 
 
Základní škola Sokolov, příspěvková organizace
Křižíkova 1916, Sokolov
zastoupená Vladimírem Vlčkem
IČ: 66359180
  Mgr. Vladimír Vlček zeměpis
  Mgr. Hana Trhlíková fyzika
 
 
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702, příspěvková organizace
Švabinského 1702, Sokolov
zastoupená Ivo Záleským
IČ: 69979081
  Mgr. Lenka Skopalová zeměpis
  Mgr. Šárka Suchanová fyzika
  Jan Vokáč přírodopis, fyzika
  Mgr. Ivo Záleský přírodopis
 
 
Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
Poštovní 19, Karlovy Vary
zastoupená Karlem Fialou
IČ: 70933758
  Mgr. Jan Poula fyzika
  Mgr. Karel Fiala fyzika
  Bc. Jiří Procházka zeměpis
  Mgr. Zdeněk Zátko informatika
 
 
Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
Studentská 1205, Ostrov
zastoupená Jaroslavem Šafránkem
IČ: 49753771
  Mgr. Martin Bojda fyzika
  Mgr. Michal Štěpánek fyzika
  Mgr. Mária Jaščurová fyzika
 
 
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary
zastoupená Mgr. Monikou Preňkovou
IČ: 70933782
  Mgr. Vilém Landrgott fyzika
  Mgr. Martin Slabyhoud zeměpis
  Lucie Tvrdková přírodopis
 
 
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Husitská 2053, Sokolov
zastoupená Jiřím Widžem
IČ: 49767194
  Mgr. Zalubilová Gabriela fyzika
  PaedDr. Michalíková Jana fyzika
 
 
Základní škola Toužim, příspěvková organizace
Plzeňská 395, Toužim
zastoupená Zdeňkou Zemanovou
IČ: 70995826
  Mgr. Marie Píbalová zeměpis
  Ivo Zeman fyzika

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky.